Påmelding innspelskonferanse

Bli med på orientering om igangsatt omstillingsprosjekt torsdag 17. september kl. 19.00 - 20.30 på Kulturhuset!

Sykkylven kommune inviterer til innspelskonferanse til alle interesserte innbyggere som har tankar og idéar om korleis vi kan jobbe for å sikre lokale arbeidsplassar i framtida.

  • Ordførar og leiar av Sykkylven Næringsutvikling vil fortelje om bakgrunnen for søknad om støtte til omstillingsprosjektet.
  • BDO frå Årdal med innleigde prosessleiarar vil orientere om vurderingar så langt, eksempel frå andre stadar i landet og prosessen vidare.
  • Frammøtte og digitale deltakarar vert invitert til å kome med innspill til prioriteringar for vidare arbeid.
  • Pølser, brus og kaffi.

Pga. korona-pandemien blir oss nødt til å vite kven som kjem, så meld deg på for å sikre deg plass.

Arrangementet vert gjennomført etter gjeldane smittevernsreglar.


PåmeldingKjem du åleine eller med annan/gruppe, huk av under:
(Smittevern-hensyn ift. plassering)