SMB Utvikling

Omstillingsprogrammet i Sykkylven inviterer nå lokale bedrifter til å bli med i SMB Utvikling.

Bedriftene får ekstern konsulenthjelp til å utvikle analyser og strategier for bedre lønnsomhet og vekst. Deltagelse i første fase er gratis.

SMB Utvikling
Å utvikle nye muligheter for eksisterende næringsliv er den mest effektive måten å skape nye, varige arbeidsplasser. SMB Utvikling er et program som hjelper små og mellomstore bedrifter til bedre konkurransekraft, lønnsomhet og innovasjonsevne. Utviklingsprogrammet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet i Sykkylven.

SMB Utvikling leveres i samarbeid med en ekstern konsulent som tilrettelegger, håndterer det praktiske og følger opp bedriftene. Det brukes kvalitetssikrede konsulentmiljøer for å gjennomføre programmet, og vi er heldige og får hjelp av Harald Husabø fra BDO. Gjennom oppdatering av kunnskap, erfaringsutveksling med andre deltagerbedrifter og bedriftsanalyse utvikles konkrete tiltak for vekst i den enkelte bedrift. Utviklingsprogrammet går over tre faser:

  • Forstudie: kartlegging av vekstpotensial og satsingsvilje
  • Forprosjekt: bedriftsanalyse og planlegging av mulige utviklingsprosjekt
  • Hovedprosjekt: realisering av kartlagte utviklingsprosjekter

Finansiering av programmet gjøres i hovedsak av Innovasjon Norge og omstillingsprogrammet i de første fasene. Forstudiet er uten egenandel, forprosjektet har en liten egenandel. Hovedprosjektet finansieres av bedriftene selv eller gjennom andre offentlige støtteordninger. Les meir: www.innovasjonnorge.no/no/regional-omstilling/verktoy/smb-utvikling

 

Hva skjer og når?
Omstillingsprogrammet vil gjennomføre forstudie i perioden mai til juni 2021. 20 lokale bedrifter får mulighet til besøk av en ekstern konsulent som tar en samtale/intervju med fokus på muligheter for vekst i bedriften, satsingsvilje og evne. Utfra denne gjennomgangen vil et utvalg av bedriftene få tilbud om å være med videre i forprosjekt.

Forprosjektet gjennomføres fra september til desember 2021. 10-12 lokale bedrifter får mulighet til besøk av en ekstern konsulent som i samarbeid med bedriftsledelsen gjør analyser og utformer strategier.

Det kreves egeninnsats i form av at nøkkelpersonell setter av tid til gjennomføringen. Til gjengjeld får deltagerbedriftene rådgivningstid og analyse av egen virksomhet, med særskilt fokus på:

  • markedspotensiale, utviklingstrender, teknologiutvikling, bedriftens konkurransesituasjon, ledelsens/eiernes satsingsvilje og eventuelle begrensninger.

Bedrifter som har meldt seg på vil få tilbakemelding innen 10. mai om de er blant de 20 bedriftene til å delta i forstudien. For de som ikke velges ut vil vi vurdere andre aktuelle ordninger eller deltagelse i neste runde.

 

Påmelding
Hvis du synes dette hørtes interessant ut for din bedrift ber vi deg gi oss en tilbakemelding så snart som mulig ved å sende oss et svar så snart som mulig på e-post asne@skaparglede.no 

Siste frist for påmelding er fredag 30. april.