Møter i omstillingsstyret

Her finn du referat frå møta i omstillingsstyret.