Møter i omstillingsstyret

Det er lagt opp til 8 møter i omstillingsstyret i 2021.

Her finn du referat frå møta i omstillingsstyret.