Vekstprogram for berekraftig reiseliv

I samarbeid med ÅKP kan vi tilby eit samlingsbasert vekstprogram for lokale bedrifter innan opplevingsnæringane, med oppstart 19. januar.

Påmeldingsfrist er 6. januar.