Svar frå næringsministeren

Iselin Nybø informerte fleire departement og viser til nye tiltak for næringa.

I dialog med Sunnmøre Regionråd ga vi innspel til næringsministeren på den vanskelege situasjonen møbelnæringa sto i då korona-krisa inntraff.

Iselin Nybø takka for innspelet og orienteringa, seier at ho har merka seg innspela og delt dei også med Arbeids- og sosialdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ho greier vidare ut for relevante tiltak for næringa, som allereie er igangsatt og vidare planar for fase 3 - Noregs veg ut av krisa. Der blir grøn vekst og ei grøn framtid vektlagt. Regjeringa har også starta arbeidet med ein ny eksporthandlingsplan.

Les heile svaret her