Omstilling - strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan for omstillingsprogrammet vil bli handsama i kommunestyret 14. desember 2020.