Starte bedrift?

Møre & Romsdal fylkeskommune tildelte 10. mars Hoppid-midlar til alle kommunane i fylket.

Starthjelp til deg som vil starte eiga verksemd

Sykkylven kommune fekk tildelt kr 98 641,- i Hoppid-midlar for 2020, som vårt Hoppid-kontor hjå Sykkylven Næringsutvikling forvalter.

Vår Hoppid-kontakt Lill Therese Aurdal Fure kan rettleie deg i korleis du kan utvikle din forretningsidé og forretningsmodell, og vi anbefalar at du nytter deg av den digitale gründerhjelpen utvikla av Lean Business i samarbeid med Hoppid Møre & Romsdal:

https://mrfylke.no/hoppid.no

 

Vi opplevar at støtte til bedriftsrådgjeving kjem gründarar til god nytte, og kan med Hopp-id midlane bidra til finansiering av kvalifiserte rådgjevarar som kan hjelpe deg med å utvikle ei bærekraftig satsing.

 

Ta kontakt for meir informasjon: Lill Therese Aurdal Fure, mobil 90 05 59 23, e-post lill@skaparglede.no