Søk BIO-midler til bedriftsintern opplæring!

Det er fortsatt mogleg å søke om støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune til kompetansetiltak for bedrifter i omstilling. Søknadsfrist 30. november for handsaming i 2021.

Bedriftsintern opplæring skal innehalde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening. Det vert berre gitt tilskot til opplæring som kjem i tillegg til bedrifta si ordinære opplæring. Det vert ikkje gitt tilskot om det er knytt bindingstid til opplæringa, eller om opplæringa er obligatorisk for at tilsette skal oppfylle fastsette nasjonale krav.

Les meir her