Fare & mulighet, frokostmøte 24.04. oppsummert

Sykkylven Næringsutvikling inviterte sammen med kommunen, næringslaget, handelsstand og andre næringer til vårt første frokostmøte på skjermen fredag 24. april.

Vårt første frokostmøte på nett fungerte veldig fint, med 44 deltakere på Teams.

 

Ordfører Odd Jostein Drotninghaug fortalte om hvordan kommuneadministrasjonen har taklet Korona-krisen, med kriseberedskap og omstilling bl.a. innen helsesektoren, karanteneregler for kommunens innbyggere, samarbeid med næringslivet, hvordan en jobber for oppstart av barnehager og skoler og ordinære fergeruter igjen fra førstkommende mandag 27. april.

 

Leder av Sykkylven Industri- og Næringslag Leif Jarle Aure orienterte om de mest sentrale kortsiktige tiltakene som er iverksatt, med påvirkning av politikere, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene og myndigheter med tre hovedsaker:

1. Statsgaranterte likviditetslån og krav bankene stiller, som ikke ser ut til å støtte Stortingets innstilling på skjønnsmessig vurderinger utover gitte kriterier. 

2. Permitteringsregler med 20 dagers lønnsgaranti, som også bør gjelde de som jobber i redusert stilling i en lengre periode enn 20 kalenderdager fra permitteringsdato.

3. Redusert arbeidsgiveravgift bør innføres i utsatte kommuner med arbeidsintensive næringer, både på kort og lang sikt

 

Eier og driver av Restaurant Raus og medlem av Sykkylven Reiselivsforum Lene Hjellegjerde fortalte om omsetningssvikt og permitteringer, men også hvordan de har lagt om driften med stor økning på takeaway etter tilrettelegging for online bestillingssystem på Fole Raus sin nettside. Hyttebookingen på Sunnmørsalpane Hytteutleige har normalt 90% utenlandske gjester i sommermånedene og her er alt kansellert for sommeren. De håper på at det norske markedet vil ta igjen noe av det tapte. De er glade for at de har omstilt seg og satset nytt, og ikke ventet at kompensasjonsordningen skulle være løsningen, hvor de nå ser at de ikke ville kommet godt ut. 

    

 

Eier og driver av Nøstekroken Lene Aarhus har opplevd en oppgang i salget så langt, men er veldig spent på hva fremtiden vil bringe. De har holdt åpent som vanlig, og har ikke måttet permittere. Smitteverntiltak med desinfisering og vask har vært viktig for kunder som besøker butikken og for ansatte som også har vært bekymret for smitte. Kundene ble oppfordret til å planlegge handelen hjemme, slik at besøket i butikk har vært gjort unna på kort tid. Flere har ringt og tatt kontakt via sosiale medier for å bestille varer for henting, postforsendelse eller gratis hjemkjøring - noe de har hatt god respons på. Betaling har de tilrettelagt med Vipps. Hun er takknemlig for at lokalbefolkningen støtter opp og handler lokalt, noe som er "være eller ikke være" for de lokale handelsbedriftene fremover. De vil fortsette med gode tilbud for håndarbeid til terrassen og hytta fremover mot sommeren!

 

Styreleder i Sykkylven Næringsutvikling Øystein Vikingsen Fauske, digitaliserings- og HR-direktør ved hjørnesteinsbedriften Ekornes fortalte om Ekornes sin situasjon og at de er hardt rammet av krisen. 90% av deres omsetning er eksport, med USA som største marked. Omsetningen er redusert med 70% og over 1 000 permitterte i Norge og utlandet. Men de ser også lyspunkt. Asia med Kina er på vei tilbake, også det norske markedet. Ekornes har økt sin innsats på netthandel med gode resultat. Med Livestream kan kundene få demonstrert produktene og bli ledet videre til salg. 

Øysteins kollega, produksjonssjef Per Kjetil Våtmyr, kunne fortelle om Ekornes sin innsats med produksjon av 9 000 smittevernfrakker til Sykehusinnkjøp i tillegg til 450 til Diakonhjemmet, og at de nå syr 10 000 munnbind per dag for Janus. Munnbindene er ventet i salg hos Apotek1 om en ukes tid. Ekornes har med omlegging av produksjonen og sin kompetanse bidratt til viktig smittevernberedskap på mange av landets sykehus. 

 

Oppsummert viser Øystein til det kinesiske tegnet for krise, som er satt sammen av to ord: "fare" og "ny mulighet". For Sykkylven har vi per i går 1 146 permitterte og en arbeidsledighet som har gått fra 2,3 til 9,3%. Det jobbes for å påvirke politisk regionalt og sentralt for bedriftenes rammevilkår under krisen, med fokus på permitterings-reglene.

 

Lokalt jobber vi både for kortsiktige og langsiktige tiltak for å bidra til at vi skal komme oss gjennom krisen og se muligheter for omstilling og et enda mer robust næringsliv og lokalsamfunn i fremtiden. Møre & Romsdal Fylkeskommune har gitt positive signal til vår søknad om støtte til et langsiktig omstillingsarbeid, noe vi har store forventninger til.

Tusen takk til alle som deltok på frokostmøte, og velkommen igjen til nytt frokostmøte fredag 8. mai kl. 09.00. 

Sykkylven Næringsutvikling ønsker alle en riktig fin helg! :)