Omstilling i Sykkylven

 

Kultur-, næring- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal Fylkeskommune behandla i dag 05.05. vår søknad om støtte til å sette i gang omstillingsarbeid i Sykkylven kommune, og gjorde enstemmig vedtak om tilskudd på inntil kr 500 000,- til forprosjektfasen.

Hovedmålsetningen for satsingen er å bidra til å skape en mer robust næringsstruktur gjennom å videreutvikle eksisterende bedrifter og legge til rette for nyetableringer innen flere bransjer.

Det er et langsiktig arbeid, og første fase er å legge en plan sammen med lokalt næringsliv og definere prioriterte satsingsområder. Vi skal innhente erfaringer fra andre kommuner som har jobbet med omstilling og trekke inn ekstern kompetanse der vi har behov for det.

Sykkylven Industri- og Næringslag og Sykkylven Handelsforening vil være viktige medspillere. 

Vi gleder oss til å starte opp arbeidet, og håper vi sammen skal greie å bidra til en mer robust næringsstruktur som sikrer en bærekraftig utvikling i Sykkylven i årene som kommer.

 

Her kan du lese søknaden:

Søknad forprosjekt omstilling i Sykkylven