Næringsplan Sykkylven

Her kan du se strategisk næringsplan oppsummert på en side!

Vår strategi for lokal næringsutvikling er definert med 4 hovedsatsingsområder.

Vi må jobbe for mer robust næringsstruktur, med vekst i flere bransjer i tillegg til fornying i etablerte bransjer. Vi må satse på bærekraftig utvikling, hvor vi tar hensyn til både miljø, lokalmiljø og vekst i bedrifter.

Kommunen trenger tilflytting og bolyst, og ønsker å vise frem kvalitetene ved å bo i en fantastisk flott friluftskommune med gode tilbud for tilflyttere og innbyggerne generelt. Et trivelig handlesentrum, møteplasser og innbydende fellesareal er også viktig.

Vi har mål om å ha gode kommunikasjoner og infrastruktur, med gode fergetilbud, kollektivtransport, veier, bredbånd, hurtiglader for el-bilder og kanskje tunnel mellom Sykkylven og Stranda.

Godt samarbeid og samhandling lokalt, med nabokommuner og regionale utviklings- og kompetansemiljø vil vi også ha, for å få til mere sammen. 

Last ned "one-pager" her: