Kompetanseprogram for handel- og servicenæringen

Vi rekrutter nå - inntil 10 bedrifter! Meld deg på i dag eller ta kontakt om du er nysgjerrig og vil høre mer om dette!

Har din bedrift behov for utvikling, vekst og bedre lønnsomhet?

Da er dette programmet for deg!

Omstillingsprogrammet i Sykkylven går nå i gang med et kompetanseprogram rettet mot aktører innen handel- og servicenæringen.

Deltagelse her gir deg muligheten til å jobbe med utvikling og omstilling  av din egen bedrift. Du vil bli utstyrt med verktøy og erfaringer som gjør at du kan utvikle bedriften videre og sikre konkurransekraft og lønnsomhet fremover. Vi vil også legge stor vekt på relasjonsutvikling mellom aktørene som deltar på programmet.

Faglige fokusområder og innhold i programmet:

  • Kunders behov og preferanser
  • Egen bedrifts styrker, svakheter, muligheter og trusler
  • Utvikling av mål, ambisjoner og strategi for egen bedrift
  • Markedsføring, salg og service, samt bruk av digitale medier i markedsarbeidet
  • Økonomi, budsjettering og lønnsomhetsvurdering
  • Bærekraft

Praktisk gjennomføring:

Programmet gjennomføres over 5 dager fordelt på to to-dagers samlinger og en heldagssamling.

Mellom samlingene arbeider hver enkelt deltaker med tiltak for å legge til rette for utvikling av egen bedrift, med god oppfølging fra rådgiver.

Følgende datoer er satt for samlingene: 2. og 3. november, 1. og 2. desember, 3. februar. Vi tilpasser tidspunkt på dag til gruppen. 

Deltagelse på programmet koster kr. 1000 pr. bedrift og inkluderer faglig innhold og lunsj på hver samling, samt rådgivning mellom samlingene ved behov. 

Foredragsholdere og rådgivere

Det er rådgivningsselskapet Næringsutvikling AS ved Mariann Høyen og Søren Solvang som vil stå for den faglige gjennomføringen av programmet.

De er begge godkjent prosjektledere som leverandør av Innovasjon Norges kompetanseprogrammer, og er godkjente rådgivere innen Distriktssenterets kompetaneprogram Merkur Utvikling. De har bred erfaring fra programledelse, foredragsholdere og rådgiver innen en rekke kompetanseprogram rettet mot et bredt spekter av bransjer.

Tenker du at dette er noe for din bedrift?

Meld deg på hos programleder for omstillings Lise Haukeberg, telefon 98 88 22 92, e-post lise.haukeberg@sykkylven.kommune.no og du vil bli oppringt for en enkel kartlegging av din bedrifts utfordringer og utviklingsbehov fremover.

Lurer du på noe i forhold til det faglige i programmet?

Ta kontakt med prosjektleder: Mariann Høyen, telefon 90 60 35 99, e-post: mariann@naringsutvikling.no