Nye tiltakspakker og kompensasjon

Vi har fått spørsmål om kompensasjonsordninger for bedrifter og selvstendig næringsdrivende, og om tiltakspakker fra regjeringen. Du finner informasjon både hos Regjeringen.no, Innovasjonnorge.no og Nav.no om disse ordningene.

Regjeringen la fredag 27. mars frem en ny tiltakspakke for norsk næringsliv, for å møte konsekvensene av virusutbruddet. Pakken er på nærmere 5 milliarder kroner, der halvparten er rettet mot styrking av gründere og vekstbedrifter.

 

Regjeringens statsgaranti for lån og kompensasjonsordning for tapt inntekt til næringslivet

Garantiordningen for lån til små, mellomstore og store bedrifter innebærer at staten garanterer for 90 prosent av lånet. Det er bankene som vurderer søknader, og følger regler og kriterier som følger med ordningen. Les mer her 

Bankene tilbyr også avdragsutsettelse til bedrifter som har behov for det.

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først.

Nettsiden kompensasjonsordning.no åpner lørdag 18. april. 

 

Innovasjon Norge - tilskudd og lån til gründere og vekstbedrifter

Torsdag 16. april åpner Innovasjon Norge for at norske bedrifter kan begynne å søke.

Her kan du lese mer om Innovasjon Norges krise-tiltak for norske bedrifter

Det er greit å minne om at de samme kriterier som tidligere vil bli brukt når ulike satsinger skal vurderes, men at en får mulighet for høyere utmåling både på tilskudd og lån. Det vil si, har du et godt prosjekt med innovasjonshøyde (produktet eller tjenesten er ny), møter et definert behov i markedet, er skalerbart og skaper arbeidsplasser, hvor du kan vise hvordan idéen skal settes ut i live (beskrive forretningsmodellen), og hva som skal til (tiltak og kostnadsbudsjett), så har du en god mulighet for å få hjelp, både veiledning og økonomisk støtte.

 

Nav - kompensasjon for bortfall av inntekt

I begynnelsen av mai vil en digital søknadsfunksjon lanseres for ny kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende og freelansere

Selskap og selvstendige med minst 30 prosent salgssvikt kan få kompensasjon for deler av de faste kostnadene. Størrelsen på kompensasjonen vil avhenge av hvor mye omsetningen har falt, størrelsen på foretakets «uunngåelige» faste kostnader og hvorvidt foretaket er pålagt å stenge av staten.

Den varslede støttepakken for bedrifter vil gjelde alle selskapsformer, også selvstendig næringsdrivende og enkeltpersonforetak. For selvstendig næringsdrivende kommer denne «bedriftspakka» i tillegg til de ordninger for inntektssikring de selvstendige får, i forhold til diskusjonen i forbindelse med regelverket for permittering av arbeidstakere.

Ordningen vil i første omgang gjelde for mars–mai, og en enkel formel vil ligge til grunn for kompensasjonen: 

Støttebeløp = Reduksjon i omsetning x (uunngåelig faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

 

Eksempel på selvstendig næringsdrivende som i april vil ha en omsetningssvikt på 80 prosent sammenliknet med april i fjor og der de uunngåelig faste kostnadene i april er 35 000 kroner:

Støttebeløp = 80 prosent x 35 000 kroner x 90 prosent = 25 200 kroner

Justeringsfaktoren er 90 prosent for dem som ble pålagt av myndighetene å stenge virksomhetene, 80 prosent for alle andre.

Dokumentasjonskrav:

  • Det må dokumenteres et omsetningsfall på minst 30 prosent for å komme inn under ordningen (minst 20 prosent for mars).
  • Minstegrensen for utbetaling foreslås til 5000 kroner.
  • Øvre grense for støtte settes til 30 mill. kroner.
  • Det tas forbehold om godkjenning av ESA.

 

Finansnæringen, olje og gass, produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning, foretak som har egne støtteordninger som private barnehager og flyselskap, foretak uten ansatte (unntatt enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde) og foretak som er uten aktivitet eller er under konkursbehandling.

 

Utbetaling vil foretas etterskuddsvis hver måned, for mars i andre halvdel av april (når ordningen er på plass), for april i første halvdel av mai osv. Det blir automatiserte kontroller og registre skal kryssjekkes. Søkere får klare dokumentasjonskrav.

 

Du kan også følge med på regjeringens egne websider, med informasjon om både nasjonale helse- og smittevern-tiltak, og krisetiltak for norsk næringsliv.

Sykkylven kommune har lokale nyheter på kommunens websider.