Innsatsprisen til Brødrene Aursnes

Vi vil gjerne få gratulere Brødrene Aursnes AS med Innsatsprisen for 2018

Innsatsprisen for 2018»

Formålet med innsatsprisen er å påskjønne den personen, bedriften eller organisasjonen som har bidratt positivt i lokalsamfunnet gjennom å ha:

  • markert Sykkylvens næringsliv på en god måte
  • vist initiativ til å skape noe som tjener lokalsamfunnet
  • står frem som et forbilde for andre
  • vist mot og handlekraft
  • vist evne til nytenkning innen ett eller flere områder.

 

Kandidat er valgt ut av styret i Sykkylven Næringsutvikling etter vurdering av innsendte forslag, og deles ut av ordfører.

 

Kandidat til Innsatsprisen 2018 ble enstemmig vedtatt, med følgende begrunnelse:

 

Brødrene Aursnes oppfyller alle kriteriene til «Innsatsprisen for Sykkylven», og styret la særlig vekt på deres profesjonelle forretningsvirksomhet innen flere bransjer, som byggentreprenør med investering iblant annet nytt hyttefelt på Fjellsætra, ny lekepark og moderne leilighetsbygg i Sykkylven sentrum.

 

Aursnes er 2. generasjons hotelldriver i bygda, med gode økonomiske resultater. De har også utleiehytter og en nyoppusset storkiosk på ferjekaia.  Gjennom sin innsats både på fjellet og i bygda bidrar Brødrene Aursnes til økt bredde i de lokale tilbudene, både for tilreisende gjester og Sykkylvens innbyggere.