Frukostmøte 16.04. Oppstart Omstilling 9-10

Etter å ha definert strategi og prioriterte tiltak gjennom hausten er vi no godt i gang med å gå frå ord til handling.

Bli med på frukostmøte og høyr meir om SMB Utvikling, Næringsvenleg kommune og andre tiltak som vert satt i gang.

 

Fredag 16. april kl. 09.00 - 10.00 på Teams

Leiar for programstyre Odd Jostein Drotninghaug og fungerande programleiar Åsne Folstad vil kort fortelje om organisering av omstillingsprogrammet, og gje ei kort løypemelding om tiltak under arbeid.

Førre frukostmøte hadde vi nye bustader som tema med mellom anna informasjon om to nye boligprosjekt.

Hovudtema for møtet her er to større prosjekt som vert sett i gong no på våren:

 

SMB Utvikling

Harald Husabø frå BDO vil presentere prosjektinnhald og muligheitene for lokale bedrifter som ønskjer vekst og utvikling. Du får óg møte Even Hære Ødegaard frå Steintransport AS i Sannidal og ta del i erfaringane deira som deltakar i SMB Utvikling i Kragerø.

Haralds presentasjon

 

Næringsvenleg kommune

Programeigar, Sykkylven kommune ved kommunedirektør Geir Ove Vegsund, vil saman med Ingvill Flo frå PwC fortelje om arbeidet med å kartlegge forbetringsområde for våre kommunale tenester.

Geir Oves presentasjon

Ingvills presentasjon

 

Og så får dere helse på Lise Haukeberg, vår komande programleier for omstillingsarbeidet i Sykkylven.

 

Velkomen! :)

 

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtet

Finn ut mer | Møtealternativer

________________________________________________________________________________