Frukostmøte om rekruttering 26.02.

Korleis finne dei rette medarbeidarane? 

 

Det siste halvåret har behovet for rekruttering hjå lokalt næringsliv vore stort. 

Per Atle Sjåstad vil fortelje om arbeidsplassen.no og nye, forbetra moglegheiter for å finne dei rette medarbeidarane.

Ekornes har rekruttert mange nye medarbeidarar det siste halvåret gjennom fleire ulike kanalar. Høyr Per Kjetil Våtmyr fortelje om deira strategi for rekruttering og verdiar for inkluderande arbeidsliv.

Sykkylven Industri- og Næringslag og Sykkylven kommune gjekk saman om ein felles rekrutteringskampanje i november, som ga god respons. Ny rekrutteringskampanje er på trappene.

 

Microsoft Teams-møte

Bli med på PC-en eller mobilappen

Klikk her for å bli med i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer