Frukostmøte: nye bustader 19.03. 09-10

Lokalt næringsliv treng fleire nye tilsette, og med det fleire bustader. Over 60 deltakarar tok morgenkaffen med oss for å høyre siste nytt om planar for nye bustader i Sykkylven. Presentasjonane frå møtet finn du her.

Sykkylven kommune ved ordførar Odd Jostein Drotninghaug orienterte om bustadsituasjonen i dag.

Dagleg leiar Asgeir Aarseth frå Ludviksen Bygg/Norgeshus og dagleg leiar Petter André Aursnes frå Brødrene Aursnes fortelde om deira komande prosjekt.

 

Presentasjonar frå frukostmøte:

Sykkylven kommune, Odd Jostein Drotninghaug - kontaktinformasjon "ny i Sykkylven"

Ludviksen Bygg/Norgeshus, Asgeir Aarseth - kontaktinformasjon

Brødrene Aursnes/Systemhus, Petter André Aursnes - kontaktinformasjon