Kandidatar til årets bedrift i Sykkylven

I fjor fekk Brødrene Aursnes Innsatsprisen, som årets bedrift i Sykkylven. Nå kan du nominere den verksemda du meiner fortener det mest. Frist for innsending av forslag er fredag 20. mars. 

 

Innsatsprisen - årets bedrift i Sykkylven

 

Formålet med innsatsprisen er å påskjønne den personen, bedriften eller organisasjonen som har bidratt positivt i lokalsamfunnet gjennom å ha:

  • markert Sykkylvens næringsliv på ein god måte
  • vist initiativ til å skape noko som tener lokalsamfunnet
  • står frem som eit forbilde for andre
  • vist mot og handlekraft
  • vist evne til nytenking innan eitt eller fleire områder

 

Innsende forslag vert vurdert av styret i Sykkylven Næringsutvikling, som velger ut den eller dei som best svarer på nemde kriterier.

Prisen vert delt ut av ordfører under eit av vårens kommunestyremøter.

 

Forslag kan sendast til asne@skaparglede.no