Kva skjer i Sykkylven

Sykkylven Næringsutvikling engasjerer seg i ulike fora og prosjekt.

I midten av januar arrangerte vi frukostmøte på Kulturhuset med godt oppmøte av 50 besøkande frukostgjester. I tillegg til å presentere vår nye strategiske næringsplan for Sykkylven kommune, fortalte Kari-Anne Lade Gjørvad om Innovasjon Norge sine program og virkemiddel mens Lasse Kristiansen frå Møre og Romsdal Fylkeskommune orienterte om dei fylkeskommunale ordningane. Vi planlegger nytt frukostmøte med nytt tema i mars.

Vi har også starta opp utviklingsprosjektet "Designvegen" med seminar på Stranda Hotel i januar. 50 engasjerte aktørar frå reiseliv, lokalmatprodusentar og representantar frå kommunene frå Sykkylven til Stryn deltok i diskusjonen kring dei ulike satsingsområdane vi ser for oss for auka trafikk og verdiskaping langs FV60. No jobbar vi med organisering av arbeidet, for å få utvikla nye temabaserte opplevingsprodukt i regionen.

 • 20 Mars

  Kurs i forretningsutvikling

  Les mer
  Ålesund Kunnskapspark 10.00 - 16.00

  Kven passar det for?

  Kurset er for deg som leier eller driv ei bedrift, og som har ambisjon om å skape vekst. Programmet passar like godt for nystarta som for etablerte bedrifter.

  Kva lærer du på kurset?

  Denne dagen startar du å utarbeide din eigen forretningsplan basert på lean prinsipp. Du lærer korleis du kan teste ideane dine på kundane og korleis du kan arbeide med planen og vidareutvikle bedrifta di dag for dag. 

  Hovudtema er:

  • Introduksjon til lean forretningsutvikling – kontinuerleg læring og utvikling
  • Ressursar – grunnlaget for kva som skal gjere deg unik
  • Forretningsidé – lag og test forretningsideane dine
  • Forretningsmodellen – korleis marknadsføre, selje og ta betalt?
  • Målsettingar – korleis overføre forretningsmodellen din til kvardagen?
  • Oppgåver - som trener deg til å måla dine
  • Økonomi – oversikt på inntening, likviditet og finansieringsbehov.
  • Læring og forbetring - når må du justere mål, forretningsmodell eller idé? 

  Kva metode nyttar vi?

  Kurset nyttar ein lean forretningsutviklingsmetode som heiter ”Lean Business”. Den baserer seg på at du utviklar ein strategi, forretningsidé og forretnings-modell, og at du deretter set deg mål og definerer aktivitetar for gjennomføringa. På denne måten kan du skape ei økonomisk oversikt som gjer det lettare å styre og kontinuerlig forbetre prosjektet ditt.

  Deltakarane får boka Lean Business Planning og tilgang til eit gratis online verkty.

  Praktisk informasjon

  Fagleg ansvar:  Lean Business AS.

  Kontakt: Arne Mehl, seniorrådgivar, Åkp, Borgundveien 340, 6009 Ålesund

  Tlf: 70 32 92 44/ 952 50 120

  E-post: hoppid@aakp.no

  Lengde: Ein dag frå kl. 10.00 - 16.00

  Kursavgift: kr. 400,-.

  Forkunnskap: Ingen spesielle forkunnskapar.

  Påmeldingsfrist: seinast 1 veke før kursstart.

  PS! Tilsvarande kurs arrangerast i Molde same dag.