Kva skjer i Sykkylven

Sykkylven Næringsutvikling engasjerer seg i ulike fora og prosjekt.

I midten av januar arrangerte vi frukostmøte på Kulturhuset med godt oppmøte av 50 besøkande frukostgjester. I tillegg til å presentere vår nye strategiske næringsplan for Sykkylven kommune, fortalte Kari-Anne Lade Gjørvad om Innovasjon Norge sine program og virkemiddel mens Lasse Kristiansen frå Møre og Romsdal Fylkeskommune orienterte om dei fylkeskommunale ordningane. Vi planlegger nytt frukostmøte med nytt tema i mars.

Vi har også starta opp utviklingsprosjektet "Designvegen" med seminar på Stranda Hotel i januar. 50 engasjerte aktørar frå reiseliv, lokalmatprodusentar og representantar frå kommunene frå Sykkylven til Stryn deltok i diskusjonen kring dei ulike satsingsområdane vi ser for oss for auka trafikk og verdiskaping langs FV60. No jobbar vi med organisering av arbeidet, for å få utvikla nye temabaserte opplevingsprodukt i regionen.