PLA-MEK

Bedrifta som ble etablert i 1992 er i dag ein av dei fremste produsentante i landet av sprøytestøpt plast, med ein tipp-topp moderne maskinpark med avansert utstyr.

Tilsette hjå Pla-Mek er lidenskapeleg oppteken av å finne heilheitlege og gode løysingar med deira nye plastprodukt, mellom anna for Ekornes sine Stressless stolar og nye dining stolar, og GRS Riflestocks sine skjefter av plast. Dei er difor med i tidleg fase under utvikling og konstruksjon av heilt nye eller forbetra produkt. Suksessfaktoren er godt samarbeid både med leverandørar og kunder for dei beste totalløysingane av nye plastprodukt. Mange av produkta er bærekraftige alternativ produsert av resirkulert plast.