Amatec

Forretningsideen til Amatec er å hjelpe produsentar med å effektivisere deira produksjonsprosessar ved bruk av søm og skjæreteknologi, robotisering, automasjonsløysingar og opplæringstenester. Bedrifta møter sterk internasjonal konkurranse, og har dei siste åra jobba fram ny strategi for auka vekst og lønsemd. 

Amatec lever søm- og skjæreteknologi og automasjonstenester mot møbel- og tekstilindustrien, mellom anna til lokale møbelprodusentar i Sykkylven og Rauma Ullvarefabrikk som med hjelp av nye, robotiserte strikkemaskinar strikker, monterer ullgensarar døgnet rundt med imponerande resultat.

Bedrifta har motteke stønad frå det kommunale næringsfondet i Sykkylven.