Historier

Nye verksemder og nye satsingar bidreg til vekst og utvikling i fjellbygda. Vi kan bistå dei som treng hjelp til å navigere i det offentlege landskapet med virkemiddelapparatet og andre gode hjelparar. Vi kan rettleie dei som søker ny kunnskap, nettverk, rådgjeving og finansiering. Her er nokre døme på nyskapande satsinger i Sykkylven dei siste åra.